Skaner 3Shape - Trios - Wyciski cyfrowe następnej generacji

   Firma 3Shape jest liderem technologicznym w dziedzinie CAD/CAM dla laboratoriów protetyki stomatologicznej i nasze zaangażowanie na rzecz stomatologii cyfrowej jest nieograniczone. Nasze sprawdzone technologie można teraz odnaleźć w naszym nowym produkcie - TRIOS® - rozwiązaniu dla klinik do wykonywania wewnątrzustnych wycisków cyfrowych, które daje wiele korzyści lekarzom dentystom i pacjentom.

Rozwój w kierunku całkowicie cyfrowej stomatologii.
Szybkie pobieranie wycisków cyfrowych staje się standardem w klinikach stomatologicznych na całym świecie dlatego nasza klinika jako pierwsza w Szczecinie i jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła skanowanie wewnątrzustne do swojej oferty. Technologie cyfrowe sprawnie radzą sobie z nawet skomplikowanymi sytuacjami klinicznymi i zapewniają spójne rezultaty protetyczne o wysokiej jakości.

Nowy poziom pobierania wycisków
Technologia Ultrafast Optical SectioningTM firmy 3Shape reprezentuje następną generację pobierania wycisków cyfrowych. Unikalne funkcje 3Shape TRIOS® obejmują skanowanie bez używania sprayu, dużą dokładność zoptymalizowaną dla obszernego zakresu wskazań, sprawdzenie kliniczne skanów, komunikację on-line z laboratorium, intuicyjny interfejs użytkownika SmartTouch i wiele więcej.

Nie tylko skaner, kompletne rozwiązanie
Skany TRIOS® umożliwiają lekarzom dentystom współpracę z laboratorium i wykorzystanie szerokiego wachlarza wskazań stomatologicznych, kompetencji techników dentystycznych i elastycznego doboru materiałów w krótszym czasie. TRIOS® jest skonstruowany w celu umożliwienia lekarzom dentystom skoncentrowania się na leczeniu pacjentów i zapewniania uzupełnień protetycznych najlepszej jakości.