Nasza galeria

Rekonstrukcja pełnego uśmiechu
Korony i mosty pełnoceramiczne – CERCON

Zdjęcie RTG przed rozpoczęciem leczenia.

Zdjęcia przed i po.

Licówki ceramiczne